KATALOGOVÁ NABÍDKA

Katalog dle profesí

Informace

Nákupní košík

Zobrazit košík
položek:
0 ks
cena:
0,00 Kč

Přihlásit  |  Registrace

Reklamace a výměna zboží - odpovědnost za vady zboží

REKLAMACE, ZÁRUKA

 1. Nebezpečí za škody na dodaném zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Odpovědnost prodávajícho za vady zboží se řídí obchodním zákoníkem.
 2. Na řešení řádně uplatněné reklamace má společnost FOMI lhůtu 30 dnů. Oprávněná reklamace je řešena přednostně výměnou zboží, je-li zboží stále součásí nabídky společnosti FOMI, v ostatních případech vrácením ceny zboží.
 3. Náklady spojené s přepravou zboží k posouzení reklamace a zpět nese kupující.
 4. Není-li uvedeno jinak, společnost FOMI poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou či nevhodnou manipulací a zásahy, nedodržením postupu ošetřování dle uvedených ošetřovacích symbolů, případně neprováděním nutné údržby a bylo-li zboží používáno k účelu, ke kterému není určeno. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
 6. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu.
 7. Za vady vzniklé během přepravy je odpovědný přepravce. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží zásilku zkontrolovat, zjevné vnější vady ohlásit ihned přepravci, při větším poškození zásilku odmítnout převzít.
 8. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zkontrolovat úplnost a správnost dodaného zboží a případné nesrovnalosti ohlásit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace si prodávající vyhrazuje právo nereagovat.


VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 1. Kupující má právo zboží vrátit do 14 dnů od data převzetí zboží. Avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužívané, neopotřebované a nepoškozené.
 2. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Ten je povinen zboží k přepravě zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při nesplnění výše uvedených podmínek si společnost FOMI vyhrazuje právo zboží odmítnout, případně kupujícímu vyúčtovat skutečné náklady spojené s vrácením zboží.
 3. Při splnění uvedených podmínek se společnost FOMI zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis (cena za dopravu se nevrací). Vrátit nelze zboží opatřené výšivkou dle objednávky kupujícího a zboží vyrobené, upravené dle individuálního požadavku kupujícího.


 1. výměna za jiný druh - za nevyhovující zboží Vám vrátíme peníze. Jakmile obdržíme Vámi vrácené zboží, zašleme vám dvě kopie dobropisu na předmětnou částku. Jedna kopie dobropisu je určena Vám, na druhé, prosíme vyplňte číslo účtu, na který si přejete dobropisovanou částku zaslat. V dolní části dobropisu potvrďte souhlas s uvedenou částkou a vyplňte datum přijetí dobropisu. Nový výrobek obdržíte stejným způsobem jako obvyklou objednávku - bude Vám vystaven nový prodejní doklad.
 2. výměna velikostí či barvy - bude provedena ve stejné ceně a bez změny účetních dokladů, v případě, že se nejedná o nadměrnou velikost nebo jinak cenově hodnocenou položku. Přiložený účetní doklad Vám vrátíme s novou zásilkou.