KATALOGOVÁ NABÍDKA

Katalog dle profesí

Informace

Nákupní košík

Zobrazit košík
položek:
0 ks
cena:
0,00 Kč

Přihlásit  |  Registrace

Dodání zboží

DODACÍ PODMÍNKY

  1. Předmětem koupě je zboží dodávané společností FOMI. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného.
  2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou, faxem nebo elektronickou formou. Ve vyjímečných případech i telefonicky.
  3. Společnost FOMI je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.
  4. Ceny zboží jsou uváděny bez nákladů na dopravu (není-li uvedeno jinak). Kupující hradí skutečné náklady na přepravu z místa provozovny FOMI, Slezská 53, Praha 3 do místa dodání, a to zpravidla ihned při převzetí zboží.
  5. Společnost FOMI uskutečňuje dodání zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce. A to zpravidla prostřednictvím jiného dopravce (Česká pošta s.p, PPL) a zpravidla na dobírku. Náklady spojené s uvedením nesprávné nebo nepřesné adresy nese kupující, stejně tak jako náklady spojené s vrácením řádně dodaného, ale bezdůvodně nepřevzatého zboží. Těmito náklady se rozumí celkové náklady na přepravu a balení zboží.
  6. Dodacím dokladem je zpravidla faktura.
Termín dodání zboží je zobrazen u jednotlivých položek katalogu.
Způsob dodání zboží - ČR

Způsob dodání zboží si můžete sami zvolit: